SERVEIS DE L'ENTITAT

SERVEIS ADREÇATS A LA COMUNITAT

Informació i assessorament

Es tracta d’un servei d’informació i de primer contacte entre el demandant i el professional. L’objectiu és oferir informació, orientació i assessorament a tota persona interessada per la salut mental, i per resoldre qüestions específiques que es puguin plantejar sobre la temàtica.

Sensibilització comunitària

La finalitat és fer difusió sobre el tema de la salut mental amb la realització de diferents activitats, doncs considerem que a partir d’una bona informació es trenquen prejudicis i creences i es lluita contra l’estigma.  

Actualment les accions de sensibilització que duem a terme son:

  • Xerrades sobre la salut mental dirigides a la població en general dels diferents municipis de la comarca.
  • Xerrades a centres educatius sobre com afecten les drogues en la salut mental dels adolescents.
  • Actes commemoratius del Dia Mundial de la Salut Mental.
  • Participació en fires i actes comunitaris.
  • Presentació de l’entitat als recursos socials i sanitaris de la comarca.
  • Publicació de notícies en diferents mitjans de comunicació sobre salut mental.

Programa de voluntariat

L’ entitat disposa d’ un programa de voluntariat obert a la col·laboració de totes aquelles persones que vulguin aportar i compartir els seus coneixements amb nosaltres.

Per altra banda hem establert convenis de col·laboració amb diferents Universitats per tal de rebre estudiants en pràctiques  en alguns dels nostres serveis.

SERVEIS ADREÇATS ALS FAMILIARS

Atenció social i familiar

És un servei social continuat, d’orientació i assessorament en diferents temes socials i/o legals que es puguin presentar per part de familiars o persones afectades per una malaltia mental.
Dins d’aquest servei també s’ofereix la possibilitat d’un servei d’acompanyament integral a les families i persones amb malaltia mental. 

S’ofereix una atenció integral on es treballa el suport a les persones afectades en àrees bàsiques de la seva vida diària, en el seguiment dels tractaments, en la continuïtat de l’atenció socio-sanitària i en l’accés als dispositius i recursos per una plena integració social d’aquestes.

Atenció psicològica

En aquest servei es pretén donar resposta a les demandes d’atenció que requereixen els familiars de les persones afectades per una malaltia mental de manera individual. En aquest espai la psicòloga aporta informació clínica sobre els trastorns mentals, informa sobre les característiques de cada trastorn  i proporciona recursos psicològics per tal de fomentar la comprensió del curs de les malalties mentals dels seus familiars.

Grup psicoeducatiu

Espai grupal dirigit als familiars i cuidadors/es de persones amb un trastorn mental que es reuneixen de manera mensual per tal de parlar de temes que els preocupen i oferir-se un suport mutu.  

Aquests espais estan dirigits per la psicòloga de l’entitat. 

SERVEIS PER PERSONES AMB TRASTORN MENTAL

Club social "El Porxo"

És un espai de trobada polivalent i de suport a la integració i inserció comunitària de les persones que estan diangnòsticades amb un trastorn mental. S’hi ofereix un conjunt d’activitats socials, amb la finalitat d’estimular als usuaris mitjançant diferents activitats i tallers dins d’un marc relacional que permeti recuperar l’intercanvi social i les relacions d’amistat, i sent el punt de partida per a la participació en espais i àmbits normalitzats que potenciaran l’autonomia de la persona.

La temàtica dels tallers s’acutalitza de manera trimestral en base del que es decideix a l’assemblea.

Horari: L’activitat del club social es porta a terme majoritàriament en horari de tarda, tot i que també es realitzen activitats programades de matí.

HORARI D’ACTIVITATS ACTUAL

A les tardes l’horari de dilluns a divendres és de 15.00 h fins a 18.30 h. En aquesta franja es desenvolupen les activitats del Club social amb suport de les professionals i talleristes.

Els caps de setmana hi ha un repertori d’activitats d’oci i culturals depenent de l’activitat, on es realitzen activitats externes al recurs i de caràcter comunitari.

Contacte: Pots venir a veure’ns i t’explicarem més informació.

c/Noguera Pallaresa 32, bxs,
Balaguer, 25600 (Lleida)
Tel: 973449488
Coordinadora: Nuria Motis

Atenció psicològica

En aquest servei es pretén donar resposta individual a les demandes d’atenció que requereixen les persones afectades per una malaltia mental.