La comarca de la Noguera de 2.529 persones tenen el reconeixement de patir una discapacitat i d’aquestes 437 persones tenen reconeguda una discapacitat derivada d’una malaltia mental (segons dades de l’Idescat de l’any 2018).

Aquestes xifres constaten la necessitat d’oferir una informació de qualitat als usuaris i el seu entorn, els familiars, els quals recau la major part del temps de cura. Per aquest motiu, l’Associació dóna suport i estratègies a les famílies per minimitzar la càrrega dels cuidadors/es. Cal dir, però que en moltes ocasions, a causa de l’estigma i la visió que té la societat envers la salut mental, fa que moltes famílies o persones amb TMS els hi costi demanar ajuda, per aquest motiu aquesta realitat requereix continuar apostant per la sensibilització comunitària en salut mental en l’àmbit comarcal.

Una comarca extensa on una gran part de la població viu en entorn rural, en pobles més aviat aïllats i amb dificultats per poder accedir a recursos socials i sanitaris que existeixen. A la vegada que encara existeix un gran desconeixement en l’entorn de la salut mental, i les seves implicacions, fet que provoca que es continuï amb l’estigma social i la discriminació que recau sobre els afectats en diferents àmbits de la seva vida.

Per aquest motiu, des de l’entitat pretenem seguir treballant per visibilitzar aquesta realitat a tota la societat i sobretot localment, per tal que les persones que es trobin afectades puguin trobar els suports d’atenció que necessiten.

Des del 2020, a més, afegim la complexitat derivada de l’alerta sanitària per COVID-19. Aquesta situació extraordinària està suposant tot un seguit de canvis notables en la vida quotidiana de les persones que pateixen un problema de salut mental i de les seves famílies, així com els circuits d’atenció que habitualment fan servir.

La situació d’emergència sanitària i confinament està sent un important repte de resiliència per a les persones que pateixen un problema de salut mental i les seves famílies.

Per aquest motiu, l’Associació de Salut Mental La Noguera dóna especial èmfasi al servei de sensibilització comunitària.

Aquest programa té la finalitat de fer difusió del tema de la salut mental en l’àmbit territorial de la Noguera, tant des d’una vessant preventiva com des del coneixement de les malalties mentals més comunes.

Es pretén que a partir d’una bona informació es prengui consciència i es redueixin les actituds que estigmatitzen a les persones que conviuen amb una malaltia. 

OBJECTIUS 

  • Promoure un canvi d’actituds i trencar els prejudicis, per tal de fer desaparèixer l’estigma social sobre les persones afectades per una malaltia mental.
  • Impulsar els canvis necessaris per a la creació de recursos, tant per a les persones afectades de malaltia mental com per als seus familiars.
  • Informar sobre la salut mental a la població en general i també a diferents professionals.
  • Transmetre informació sobre salut mental i addiccions i la relació entre aquestes dos a una població determinada.