Informació sobre la protecció de dades de caràcter personal

Responsable del tractament: Associació Salut Mental la Noguera.

Finalitat: Gestionar la relació del col·laborador/a con la entitat.

Legitimació i conservació: El seu consentiment a través de l’acceptació  d’aquestes condicions. Les dades es conservaran mentre aquesta duri, i en compliment dels terminis legals establerts.

Destinataris: No es cediran dades a tercers.

Drets: Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat i la limitació o oposició, dirigint-se per escrit a la direcció  asm.lanoguera@gmail.com adjuntant una còpia del DNI del titular de les dades.

Si no respecten els seus drets, pot reclamar a www.agpd.es